Nepovratna sredstva in financiranje naložbe za fizične osebe

Našim strankam pomagamo pri pridobitvi finančnih spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo in ugodnega financiranja Eko Sklada za fizične osebe.

Eko sklad je dne 30.12.2022 objavil nov poziv za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več deli.

1. 10 mio EUR nepovratnih sredstev je namenjenih za že izvedene naložbe gradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

2. Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

3. 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, pri čemer baterija mora imeti 70% nominalne moči elektrarne.

4. 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

5. za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Pomagamo vam pridobiti ugodno kreditiranje Eko sklada občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenij:

  • Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3 %,
  • Odplačilna doba znaša največ 10 let,
  • Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, maksimalni znesek kredita je 40.000,00 EUR, minimalni znesek kredita pa 1.500,00 EUR.