Pravno obvestilo JB energija doo

Pogoji uporabe spletnih strani podjetja JB energija d.o.o.

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani ali spletne aplikacije podjetja JB energija d.o.o., Kobile 2, 8273 Leskovec pri Krškem(v nadaljevanju: JB energija d.o.o.), uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani JB energija d.o.o.

Vstop na spletno stran JB energija d.o.o. pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da je bil uporabnik oziroma obiskovalec spletnih strani predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter, nadalje, o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinja. Pogoji določajo pogoje uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij ter drugih spletnih vsebin JB energija d.o.o. ter pojasnjujejo, kako JB energija d.o.o. uporablja osebne podatke in piškotke.

Lastnik in skrbnik spletnih strani ter spletnih aplikacij je JB energija d.o.o. Pogoji uporabe spletnih strani JB energija d.o.o. so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletne strani, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije JB energija d.o.o. so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pri obiskovanju spletnih strani JB energija d.o.o., sodelovanju v njegovih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, JB energija d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah JB energija d.o.o. in priporoča, da teh strani ne uporablja in jih zapusti.

JB energija d.o.o. si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice).

Podatki na spletnih straneh in v spletnih aplikacijah so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov.

JB energija d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh ali spletnih aplikacijah. Uporaba spletnih strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. JB energija d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. JB energija d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanje spletnih strani ali spletnih aplikacij.

Nadalje JB energija d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last JB energija d.o.o., prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletne strani oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na takšno povezavo do katere od drugih spletnih strani JB energija d.o.o. ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. JB energija d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

JB energija d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino spletnih strani in spletnih aplikacij kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb JB energija d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)

JB energija d.o.o. bo vaše osebne podatke, dobljene prek svojih spletnih strani skrbno varovala in jih ne bo posredovala tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletnih strani JB energija d.o.o. se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev JB energija d.o.o., za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah JB energija d.o.o. in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletne strani JB energija d.o.o. oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih JB energija d.o.o. v skladu s temi pogoji. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

JB energija d.o.o. od obiskovalcev spletnih strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njegovih spletnih strani. Osebne podatke JB energija d.o.o. zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Za uspešno upravljanje in omogočanje storitev JB energija d.o.o. lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev JB energija d.o.o., ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti identificiran, JB energija d.o.o. pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu oziroma spletni aplikaciji.

Poleg tega lahko JB energija d.o.o. z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je JB energija d.o.o. poiskal, katere strani si je ogledali na spletnem mestu JB energija d.o.o. in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije JB energija d.o.o. uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh pogojih. Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi JB energija d.o.o. na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj JB energija d.o.o., razen če zakon določa oziroma terja drugače.

JB energija d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice ne bo posredovala tretjim osebam. Prav tako JB energija d.o.o. drugim ne bo posredovala uporabnikovih podatkov, pridobljenih na podlagi uporabnikove prijave oziroma registracije na spletne strani, prijave zlorab, uporabnikovega vprašanja oz. pripomb, razen če zakon ne določa drugače.

JB energija d.o.o. bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam oseb, katerim so bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo JB energija d.o.o. uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

JB energija d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo JB energija d.o.o. uporabila izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij JB energija d.o.o. ne bo uporabljala v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne bo razkrila tretjim strankam. JB energija d.o.o. bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah JB energija d.o.o., v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku JB energija d.o.o. samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke JB energija d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve). Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (anlg. cookies).
Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran JB energija d.o.o. (s svojega spletnega strežnika JB energija d.o.o. pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani JB energija d.o.o. omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani JB energija d.o.o. bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da JB energija d.o.o. izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani JB energija d.o.o.?

  • JB energija d.o.o. lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:
    začasni ali sejni piškotki (anlg. session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh JB energija d.o.o.;
  • trajni ali shranjeni piškotki (anlg. persistent cookies): trajne piškotke JB energija d.o.o. lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
  • lastni piškotki (angl. 1st party cookies) so s spletne strani JB energija d.o.o., ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
  • drugi piškotki (angl. 3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, JB energija d.o.o. pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.

Piškotki tretjih oseb

Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko JB energija d.o.o. kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani JB energija d.o.o.

Sledenje in analiza

JB energija d.o.o. za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma JB energija d.o.o. uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).

To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. JB energija d.o.o. teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila konkretnega brskalnika. Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.

Uporaba portala ali aplikacij poteka preko programske opreme in spletnih strani JB energija d.o.o. Vsa vsebina na portalu oziroma v aplikacijah je last JB energija d.o.o. in je predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine. Poleg splošnih pogojev urejajo uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij tudi dodatni pogoji, kot tudi vsa druga pisna pojasnila, opombe in podobno na samem portalu oziroma v samih aplikacijah. V primeru razlik v določilih dodatnih pogojev, ki se nanašajo na portal oziroma na vsako posamezno aplikacijo in splošnih pogojev uporabe veljajo določila dodatnih pogojev. Pogoji uporabe so zavezujoči in se mora uporabnik z njimi seznaniti ter jih ob registraciji tudi potrditi. Ob vsaki spremembi pogojev se mora uporabnik seznaniti ter potrditi tudi vsakokrat aktualne pogoje. Ob uporabi portala oziroma aplikacij mora uporabnik sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo portala oziroma aplikacij. Pogoje uporabe lahko sprejme in s tem uporablja portal oziroma aplikacije samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo.

Varnost in tretje osebe

JB energija d.o.o. je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. JB energija d.o.o. bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Avtorske pravice

JB energija d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah.
Vsebine, ki jih objavi JB energija d.o.o., je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena JB energija d.o.o. se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja JB energija d.o.o., se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je JB energija d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto JB energija d.o.o.. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo JB energija d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Spremembe pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije, dosegljive preko spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Stik s JB energija d.o.o.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da JB energija d.o.o. njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Če želi uporabnik uveljaviti to pravico, naj kontaktira JB energija d.o.o. na sedežu oziroma po elektronski pošti info@jb-energija.com.

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani JB energija d.o.o. to sporočijo JB energija d.o.o. na elektronski naslov info@jb-energija.com.

JB energija d.o.o.