Vzdrževanje in nadzor elektrarn

Zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom in nečistočam v ozračju, sončne elektrarne potrebujejo redni nadzor in vzdrževanje, saj opuščanje tega lahko povzroči izgube v letni proizvodnji električne energije ali nezgodni slučaj v obliki okvare ali požara. Sončne elektrarne so kot enostavni in zanesljivi objekti dokaj enostavne za vzdrževanje, a kljub temu zahtevajo stalno skrb in nadzor na delovanjem. Najpogostejši vzroki za napake ali motnje v delovanje so popuščanje spojev, poškodbe na električnih vodnikih, neurja, obilne snežne padavine, toča, ipd. Lastniki sončne elektrarne ne morejo vedno preprečiti napake, lahko pa zagotovijo pravočasno odkrivanje odstopanj v delovanju. S pravočasnim odpravljanjem pomanjkljivosti bo sončna elektrarna delovala zanesljivo, kakovostno in varno v celotni življenjski dobi.

Našim strankam ponujamo preventivne vzdrževalne preglede sončnih elektrarn, pri katerih se s termovizijskim pregledom sončne elektrarne zaznajo morebitne napake ali okvare na modulih, kablih, razsmernikih, ali AC in DC omaricah. Strošek vzdrževanja je bistveno nižji od oportunitetnih stroškov, ki nastanejo v primeru nepravilnega vzdrževanja sončne elektrarne.

Naša strokovna ekipa je usposobljena za izvedbo tovrstnih pregledov in razpolaga z vsemi zahtevanimi certifikati, dovoljenj in tehnologij. Z vzdrževanjem se ukvarjamo več kot 5 let, vzdržujemo opa več kot 150 elektrarn, oziroma več kot 15 MW proizvodnih zmogljivosti. Našim strankam zagotavljamo kontinuiran nadzor nad delovanjem elektrarne preko nadzornega portala in hitro obveščanje o napakah in odstopanjih. Za naše stranke brezplačno vodimo postopke reklamacij opreme. Storitev odprave napak ponujamo po konkurenčnih tržnih cenah.

Strankam ponujamo tudi možnost čiščenja modulov, ki ga izvajamo s specializirano rotirajoči krtačo, ki nežno in temeljito očisti trdovratne umazanije.