Sončna elektrarna izračun

1. Energija in lokacija

(Na podlagi podatkov o povprečni osončenosti lokacije lahko ocenimo učinkovitost elektrarne)
kWh
(Elektrarno dimenzioniramo glede na vaše potrebe po električni energiji. Podatek najdete na svojem računu, na spletnem portalu ali aplikaciji vašega dobavitelja. Izračunate ga lahko tudi tako, da seštejete porabo VT, MT ali ET zadnjih 12 mesecev)
Priključek - varovalka
Priključna moč določa maksimalno velikost sončne elektrarne. Izberite trenutno priključno moč ali predvideno povečavo v okviru projekta.
Podatek najdete na svojem računu ali pa spletnem portalu ali aplikaciji vašega dobavitelja.
Podatek najdete na svojem računu ali pa spletnem portalu ali aplikaciji vašega dobavitelja.
Elektrarna bo grajena: *
Načrtovana povečava uporabe
Potrebno je prilagoditi velikost elektrarne na načrtovano povečavo porabe.

2. Razpoložljiva streha

m
m
30°
0°90°
Usmerjenost strehe, kamor želite postaviti sončno elektrarno
Strehe usmerjene proti severu niso primerne za sončne elektrarne.
Vrsta kritine *