Streha s sončnimi paneli

Solarne elektrane za samoopskrbu

Zašto se isplati investirati u solarnu elektranu za samoopskrbu?

Ulaganje u solarnu elektranu za samoopskrbu je atraktivna moderna investicija iz sljedećih razloga:

Značajne uštede

Investicija stvara značajne uštede u troškovima električne energije, s povratom investicije za otprilike 7-10 godina, s očekivanim vijekom trajanja od 30 i više godina.

Smanjuje se ovisnost troškova električne energije o kretanju cijena na tržištu te ekonomskim i političkim uvjetima.

Održiva budućnost

Samoopskrbna solarna elektrana stvara dobrobit za okoliš jer je solarna energija čist i obnovljiv izvor energije koji ne proizvodi emisije ugljika.

Ulaganja u solarne elektrane tako značajno doprinose održivoj budućnosti.

Sigurnost

Investicija pomaže smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i električnoj mreži, što pruža osjećaj sigurnosti u slučaju nestanka struje.

Povećanje vrijednosti imovine

Postavljanje solarne elektrane na nekretninu povećava njezinu vrijednost i povećava privlačnost za potencijalne kupce.

Zakaj izbrati JB Energijo?

JB energija je dolgoletni, izkušeni ponudnik storitev postavitve sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo.

S celovitimi, kakovostnimi ponudbami in visoko osredotočenostjo na kupca dosegamo hitro rast družbe na slovenskem in evropskem energetskem trgu.

logo 5

Responzivnost

Našu uslugu karakterizira brzi odgovor na upite i pritužbe kupaca.

Copy of Informativna ponudba in strokovni ogled objekta (1)

Točnost

Naše usluge obavljamo brzo i pouzdano.

logo_3

Fleksibilnost

Svoje usluge prilagođavamo potrebama i željama kupaca.

logo 4

Profesionalnost

Naše usluge karakterizira profesionalizam i pridržavanje najboljih praksi i industrijskih standarda.

logo 6

Kontinuirano poboljšanje

Ulažemo u obrazovanje i obuku zaposlenika kako bismo osigurali kontinuirano poboljšanje naših usluga.

logo 2

Kvalificiranost

Naš tim sastoji se od visokokvalificiranog i certificiranog osoblja koje posjeduje potrebne vještine i znanja prema najvišim profesionalnim standardima.

logo 7

Izvedba po principu "ključ u ruke"

Gdje se naši stručnjaci brinu o provedbi svih aktivnosti, od pripreme i ishođenja odgovarajuće dokumentacije, do montaže i priključenja na elektrodistribucijsku mrežu.

Izračunajte uštedu i dobijte neobvezujuću ponudu za svoju solarnu elektranu

Kakav je proces izrade samoopskrbne solarne elektrane?

Informativna ponuda i stručni obizlazak na lice mjesta

Nakon potvrde informativne ponude, naši stručnjaci izlaze na lice mjesta radi izrade konačne ponude.

izrada projektne i tehničke dokumentacije

Za naše klijente besplatno izrađujemo kompletnu projektnu i tehničku dokumentaciju.

Montaža solarne elektrane

Montaža male solarne elektrane obično traje jedan do dva dana.

Priključak na mrežu

Nakon potpisivanja ugovora o samoopskrbi s odabranim dobavljačem, solarnu elektranu priključujemo na mrežu i pripremamo potrebnu dokumentaciju.

Elektrana radi

Učimo vas rukovanju solarnom elektranom i pomažemo vam u pripremi završne dokumentacije.

Daljinsko upravljanje solarnom elektranom

Sunčanom elektranom možete upravljati na daljinu putem mobilne aplikacije koja automatski dojavljuje kvarove. Na ovaj način pretplatnici mogu jednostavno pratiti proizvodnju sustava u realnom vremenu i potrošnju energije u kućanstvu.

Oprema vrhunskih proizvođača

Opremu koju nudimo našim klijentima proizvode vodeće domaće i svjetske tvrtke na području fotonapona za nesmetanu i besprijekornu proizvodnju električne energije tijekom očekivanog životnog vijeka od 25 godina.

Sunčana elektrana tako uključuje module iz najbolje klase »Tier 1« (izvrsna učinkovitost pretvorbe energije i niski pad efikasnosti tijekom godina) te moderne proporcionalne sustave za optimalan i pouzdan rad vaše solarne elektrane.

Jamstvo za kritične komponente solarne elektrane tvrtke JB energija je dakle:

Izračunajte uštedu i dobijte neobvezujuću ponudu za svoju solarnu elektranu

Andreja B.Krško
Read More
Solarni paneli so tako diskretni na moji strehi, da se popolnoma zlijejo z zasnovo mojega doma.
Matej I.Novo mesto
Read More
Postopek namestitve je potekal gladko in brez težav. Tehnično osebje je profesionalno in dobro usposobljeno.
Mojca Š.Ljubljana
Read More
Ne bi mogla biti bolj zadovoljna s sistemom sončne energije na svoji strehi. Zagotavlja čisto energijo za moj dom in zmanjšuje moj mesečni račun za elektriko.
Jaka A.Celje
Read More
Storitev JB Energije je bila vrhunska. Vedno so mi bili na voljo za vsa vprašanja.

Solarne elektrane za samoopskrbu

Samoopskrba u električnoj energiji je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije koja je dovoljna za potpuno ili djelomično podmirenje vlastitih potreba za električnom energijom (individualna samodostatnost) ili potreba za električnom energijom svih kupaca uključenih u samoopskrbu u zajednici.

Samooskrbo z električno energijo ureja Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in nadaljnji), podrobneje pa jo določata Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/22) in Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji). Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije se uporablja za končne odjemalce, ki bodo na omrežje priključili napravo za samooskrbo do vključno 31.12.2024, za ves čas uporabe naprave za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev.

Budući da je solarna elektrana za samoopskrbu namijenjena za podmirenje vlastitih potreba za električnom energijom i nije za prodaju, krajnji kupci za samoopskrbu ne smatraju se proizvođačima električne energije, pa nema potrebe registrirati djelatnost za prodaju električne energije. Osim toga, uredbom je nazivna snaga uređaja ograničena na maksimalno 80% priključne potrošnje mjernog mjesta.

Maksimalni učinak solarne elektrane za vlastitu opskrbu ostvaruje se kod krova okrenutog prema jugu, jugoistoku ili jugozapadu, s nagibom krova između 20 i 40 stupnjeva i s krovnim površinama bez značajnijeg zasjenjenja.

Kako solarne elektrane za samoopskrbu rade?

 

Sunčane elektrane za vlastitu opskrbu rade po tzv. net metering sustavu. Sustav neto mjerenja omogućuje kućanstvima i tvrtkama koje proizvode samo električnu energiju iz obnovljivih izvora da predaju višak električne energije u mrežu. Udio energije koji ne mogu osigurati svojom proizvodnjom uzimaju iz mreže koja djeluje kao skladište energije. Distribucijska mreža, dakle, osigurava sustavnu uslugu stalne i nesmetane opskrbe kada proizvodnja iz solarne elektrane za samoopskrbu ne zadovoljava potrebe ili nije moguća. Priključkom na distribucijsku mrežu s dvokrakim brojilom vrši se obračun proizvedene i preuzete električne energije za godinu dana jer se količina proizvedene električne energije mijenja u različitim godišnjim dobima. Pretpostavimo da obračun proizvedene i potrošene električne energije pokazuje veću potrošnju električne energije od godišnje proizvodnje iz uređaja za samoopskrbu. U tom slučaju krajnji kupac je dužan doplatiti razliku između primljene i isporučene električne energije na kraju obračunskog razdoblja te razliku platiti mrežarinu, pri čemu se uzima u obzir cijena utvrđena u samoopskrbnog ugovora i koristi se jednotarifno mjerenje. Stoga je pri planiranju veličine elektrane bitno uzeti u obzir očekivanu potrošnju kupca. 

V tem obdobju se spremeni sistem obračuna prispevkov in drugih dajatev. Nova  Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE) bodo uporabniki omrežja plačali omrežnino za vso električno energijo, ki jo bodo prevzeli iz distribucijskega omrežja v posameznem obračunskem obdobju. Končni odjemalci s samooskrbo ne plačujejo prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in sorazmernega dela prispevka, glede na priključno moč za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Za oddano električno energijo v omrežje ali električno energijo, ki je shranjena v hranilniku, končni odjemalec ne plačuje omrežnino in drugih dajatev.